Runtuna kyrka

Ursprungligen från 1100-talets senare del. Välvdes 1400-talets senare del. 1706 tillkom det Lindhielmska gravkoret. Korsarmar i norr och söder tredubblade kyrkorummets storlek 1759-62. Sedan dess har det yttre utseendet varit oförändrat. Gravkoret hade tidigare en svängd tornhuv som ersattes av det tak vi ser nu år 1839.


Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Två stigluckor från 1762 finns i kyrkogårdsmuren
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

På en kulle söder om kyrkan står en klockstapel
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Klockstapeln uppfördes 1652 och ersatte då en tidigare sådan.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Altarskåpet från nordtyskland är ett tidigt 1500-tals arbete, troligen tillverkat i Lübeck
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

I vänstra dörren sex apostlar
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Marie kröning med Gud Fader till höger och Kristus till vänster.
Fyra helgon flankerar: S:t Erik (öv), S:t Olof (öh), S:t Lars (nv) och Johannes Döparen (nh).
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

I högra dörren sex apostlar
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Mårten Lindhielm på Lindös gravkor
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Predikstolen från 1682 är tillverkad av snickaren Anders Larsson, Björkvik
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Madonnaskulptur från tidigt 1300-tal, ev. gotländskt.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Madonnaskulptur från ca 1250. Både huvud och Jesubarnet har avlägsnats.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Orgelläktaren
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

På triumfbågsväggen finns fragment av tidigare målning. Detta tillskrivs Unionsmästaren som var verksam under 1400-talets första hälft.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Runtuna kyrka 14:e söndagen efter trefaldighet som skedde enligt gudstjänstordningen fastställd 1809.
Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Ett medeltida rökelsekar
Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Förteckning från 1809 över vilka bänkar i kyrkan som var avsedda de omgivande gårdarna. Numera finns inga fasta bänkar i korsarmarna.
Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Ljuskrona i järn av medeltida typ
Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Närbild av altartavlan
Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 28 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan