Runstenar i Uppland


De flesta bilderna på denna sida är tryckbara för att få se fler bilder.

Uppdateringar


U 20-21
Runsten vid Färentuna kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 4/8 2014


U 23-27
Runsten vid Hilleshög kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 4/8 2014


U 46-50
Runstenar vid Lovö kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 4/8 2014


U 127
Runsten vid Danderyds kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 10/8 2013


U 172
Runsten på Lidingö
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 6/7 2013

Nyfunnen (1984)
Runhäll på Lidingö
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 6/7 2013


U 295-302
Runsten vid Skånela kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 3/8 2013


U 413
Runsten i Norrsunda kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 3/8 2013


U 415
Runsten i Norrsunda kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 3/8 2013


U 416
Runsten i Norrsunda kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 3/8 2013


U 431
Runsten i Norrsunda kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 3/8 2013


U 440
Runsten i Odensala kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 3/8 2014


U 1066-1067
Runstenar vid Åkerby kyrka
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 20/9 2014


Nyupptäckt (1975)
Runsten vid Uppsala domkyrka
Texten lyder: ...BJÖRN (?) OCH BRAND LÄTO RESA STENEN EFTER KARLUNG, SIN FADER, OCH KÄTTILBJÖRN EFTER (SIN) BRODER. ÖPIR RISTADE RUNORNA.
Tryck på bilden
Foto: Lennart Hedlund - 1983På Skansen i Stockholm finns fyra runstenar uppsatta. Tre av dem kommer från Uppland och en från Södermanland.

Den målade stenen kommer från Ölsta i Gryta socken i Uppland. Inskriptionen lyder:
BJÖRN, ÖDULV, GUNNAR, HOLMDIS LÄTO RESA DENNA STEN EFTER ULV, GINNLÖGS MAN. OCH ÅSMUND HÖGG
Åsmund som högg var runristaren Åsmund Kåresson
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/10 2008 - som synes en väldigt solig dag


Den här stenen kommer från Hägerstalund i Spånga, Uppland. Där stod den tillsammans med en annan sten. Inskriptionen på den här stenen lyder:
GÄRDAR OCH JORUND LÅTA RESA DESSA STENAR TILL MINNE AV SINA SYSTERSÖNER ÄRNMUND OCH INGEMUND
På den andra stenen, som inte flyttades till Skansen står det:
DESSA MINNESMÄRKEN ÄRO GJORDA TILL MINNE AV INGAS SÖNER. HON KOM TILL ARV EFTER DEM, MEN BRÖDERNA KOMMO TILL ARV EFTER HENNE, GÄRDAR OCH HANS BRODER. DE DOGO I GREKLAND
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/10 2008 - som synes en väldigt solig dag


Den här stenen kommer från Linga i Överjärna socken, Södermanland. Texten lyder:
HELGULV RESTE DENNA STEN TILL MINNE AV TORFAST, SIN SVÅGER, DISA TILL MINNE AV SIN BRODER
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/10 2008


Den här stenen kommer från Norslunda i Norrsunda socken, Uppland. Stenen flyttades till skansen redan 1897. Texten lyder:
KYLVING OCH STENFRID OCH SIGFAST LÄTO RESA DENNA STEN EFTER ÖSTEN, GUNNARS SON....GUD HJÄLPE HANS SJÄL
Tryck på bilden
Foto: Lars Johnson - 23/10 2008


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan