Ripsa kyrka

Ursprungligen från slutet av 1100-talet. Skaristian från 1300-talet. Ombyggd till salskyrka på 1400-talet. Under 1600-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende, tornet i väster byggdes 1609. Vapenhuset tillkom 1612.
Källa: Ripsa kyrka ur serien Sörmländska kyrkor (nr 77)


Ripsa kyrka
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

På detta ställe ser man spår av den utvändiga kalkmålning som kyrkan fick på 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Fyra änglabilder är rester av en altaruppsats, skänkt till kyrkan 1689 av fru Maria Gyllenstierna på Edeby.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Gravkor för Nils Bielkenstierna (d 1622) och Gunilla Gyllenstierna (1586-1618)
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Förstoring av ovanstående bild, där man ser en glasruta med Gunilla Gyllenstiernas vapen. Det har ursprungligen setat i ett korfönster. Är från 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Snidad ljusarm från 1600-talet.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Predikstolen skänktes 1689 av Maria Gyllenstierna. Nuvarande färgsättning är från 1892.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Timglaset är skänkt 1791.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Bänkarna från 1892. Tidigare var det en sluten bänkinredning.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Kyrkfönstren med olikfärgade glas sattes in 1892. De var ursprunligen provrutor för Uppsala domkyrka.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Läktaren har även den sitt ursprung i 1892 års renovering då den gamla, 1620 års, utvidgades.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Hela kyrkans inredning har haft kalkmålningar utförda på 1600-talet. 1828 överkalkades allt utom denna rundel.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Dopfunt i snidat trä, skänkt 1914 av Erik och Anna von Eckerman på Edeby.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Återstoden, cuppan, av en 1100-tals dopfunt.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Elver Johansson skänkte denna trätavla 1717.
Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016

Foto Lars Johnson - 29 maj 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan