Rinkaby kyrka

Tidigaste parti från 1100-talets senare hälft. Runt sekelskiftet 1200/1300 utvidgades kyrkan, ursprungliga tornet behölls samt en sakristia byggdes åt nordost. 1400-talet senare hälft tegelvalv samt vapenhus. På 1600-talet uppfördes en klockstapel. Det medeltida tornet revs 1837 och ett nytt byggdes 1839. Samtidigt revs klockstapeln.


Rinkaby kyrka - 30 juli 2018
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Sockenmagasinet uppfördes 1761.
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Närke
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan