Riala kyrka

Kyrkan är från 1200-talets slut. Vapenhuset tillkom i två etapper under 1400-talet.


Riala kyrka - 15 juli 2018
Klockstapeln reparerades 1744-46, storklockan är från ca. 1500.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Dopfunt från tiden för kyrkans tillblivelse, dvs senare delen av 1200-talet.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Rundfönstret är från 1893.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Altaruppsatsen tillkom 1749. Altarring och altarbord tillverades 1796-97.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Dopbordet är från ca. 1700.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

När kyrkan valvslogs vid mitten av 1400-talet, eller straxt därefter, så målades valven. Detta målades över, troligen 1749, för att tas fram igen 1893. På grund av hårdhänt restaurering och "förbättring" så är det svårt att veta vem som målat dessa. Troligtvis någon med kunskap om det äldre Svealandsmåleriet.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Madonnabild från 1400-talet.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Predikstol från 1734
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Aposteln Jakob d.ä. är avbildad på denna 1300-tals skulptur.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Slutstensplattan från tiden när valvet slogs, d.v.s. 1460-1470.
Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Foto: Lars Johnson - 15 juli 2018

Efter mässan (tryck på bilden)
Tryck på bilden


Tillbaka till kyrkor i Uppland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan