Radiobåtar

Byggdes av Ångermanälvens Flottnings Förening på deras verkstad på Rossön.
7,6 x 2,9 x 1,30 m. Ursprungligen utrustad med en 80 hk Deutz-motor.

Kända namn på dessa radiobåtar är TRIODEN, ANODEN, KATODEN, MAGNETEN, KOLLEKTORN, ROTORN och DIODEN.
Från Bengt Sandinge kommer följande, för mig tidigare okända, berättelse om dem:
I timmermagasinen ovanför kraftverken matade dom fram timmer till rännan med båt vid "släppen", det var bråttom att få igenom timret snabbt för att inte slösa kraftverksvatten. Men ibland manövrerade båtförarna för nära rännan och kunde inte komma därifrån pga att det var väldig skjuts på vattnet närmast rännan, och därför åkte både båt och kapten med timret nerför rännan, som i en rutschbana med fallhöjd på uppemot 200 meter. Detta hade tydligen fackföreningen invändningar mot :-) Så därför blev det radiobåtar istället.

Radion kunde användas på avstånd uppemot 2-3 km vid gynnsamma förhållanden. Ibland användes båtarna för att transportera material över sjöar där inte radion räckte mer än halvvägs, då fick en gubbe skicka iväg båten så långt hans radio nådde, och en annan gubbe på andra sidan sjön fick ta över manövern i farten och försöka lotsa hem båten.


Det är numera olagligt med dessa sändare, eftersom de sänder på samma frekvens som radioamatörerna använder.

Från Olle Sjögren kommer mer info om radiobåtar: En annan uppgift var landrensning då man samlade ihop timmer som flutit iland Det går så till att man har två båtar sammankopplade med en läns. Ett lag gick på stranden och sköt ut stockarna så att de hamnade i fållan mellan båtarna. Före radiobåtarna behövdes två man för att manövrera båtarna, men med en radiobåt kunde man styra två från samma plats d.v.s den båten som inte var radiostyrd.
När ÅFF beställde sin första radiobåt, så var dom skeptiska till funktionen så den första byggdes konventionellt med hytt och styrning jämte radiostyrningen. Den båten hette MJÖLNER. Efter prövotid byggdes båtarna som DIODEN m.fl. utan annan styrning än radio vilket minskade kostnaden avsevärt.
Info: Bengt Sandinge, Olle Sjögren


17/8 2006
Foto: Christer Samuelsson


PUTTAN är också en f.d. radiobåt hos ÅFF
Foto: Anders Winter


DIODEN på Flottningsmuseet i Gysinge - maj 2009
Foto: Matte Tägtström

Foto: Matte Tägtström

Foto: Matte Tägtström

Foto: Matte Tägtström

Radiomottagaren
Foto: Matte Tägtström


Till Timmerbogsering
Tillbaka till startsidan