Råby-Rönö kyrka

Från tidigt 1200-tal. Omkring år 1400 både breddades och förlängdes kyrkan. Ett eller några tiotal år senare valvslogs kyrkan och mot slutet av århundradet tillkom vapenhuset.


Råby-Rönö kyrka
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Bänkarna är från 1939
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Dopfunten är från 1200-talet och är troligen den ursprungliga. Den försvann under 1800-talet och användes då för blomplandeting på en gård i närheten. Återbördades dock 1939, med en nytillverkad fot.
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Madonnaskulpturen av Clarence Blum är från 1950
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Korfönster och knäfall från 1902
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Predikstolen är från 1902
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Även läktaren är från 1902
Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan