Bogsering av plattform

Bogsering av plattform 2018


AASTA HANSTEEN skall bogseras 500 sjömil från Stord ut i Norskaa Havet - 13 april 2018
Foto: Torstein Saksvik

AASTA HANSTEEN är 157 meter ovan vattenytan och 182 meter under.
Foto: Torstein Saksvik

Foto: Torstein Saksvik

Foto: Torstein Saksvik


Tillbaka till uppdrag
Tillbaka till startsidan