Pershagens kapell

Kapellet invigdes 1936. Arkitekt var Karl Martin Westerberg. Medel till kapellets uppförande insamlades av Bränninge-Granlidens syförening, bildad 1928. En tomt skänktes av Henrik Hallström, ägare till Bränninge Gård. Efter sommaren 1935 startade bygget av kapellet som invigdes hösten 1936 av biskop Gustaf Aulén, assisterad av kontraktsprost Knut Garde och komminister Toivo Ruhnbom. Ursprungligen var namnet Granlidens kapell, vilket i slutet av 1950-talet ändrades till Pershagens kapell. Pershagen var områdets ursprungliga namn. Klockstapeln invigdes 1956.
Fakta ur "Pershagen 100 år" med Göran Gelotte som huvudförfattare.


Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/2 2014

Foto Lars Johnson - 15/2 2014

Foto Lars Johnson - 15/2 2014

Foto Lars Johnson - 15/2 2014

Foto Lars Johnson - 15/2 2014

Foto Lars Johnson - 15/2 2014

Foto Lars Johnson - 15/2 2014

Foto Lars Johnson - 15/2 2014

Skolstart. Kapellet användes som småskola under ett par år på 1950-talet tills Pershagenskolan invigdes 1960.
Foto hos Maud Nilsson Möller som själv är med på bilden


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan