Prins Oscar

HTCK/SFZW – 1201 (11/4 1894)
Byggd 1873 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala. (Järn)
97’5” x 16’4” x 10’1” fot – 89,14/ 40,75 (MB 1877)
25,97 x 5,75 x 3,18 m - 97,80 / 48.80 (MB 1882)
30,93 x 5,98 x 3,09 m - (MB 1888 e. förbyggn. och förlängn.)
30,21 x 5,83 x 2,75 m – 222,06 / 161,62 (MB 1895)
30,15 x 5,98 x 3,23 m – 174 / 17 (SS 1962)
Maskin: Varvets 2-cyl.comp.ångmaskin på 200 Ihk (16¼-31x22 tum). Comp.ångmaskin på 360 Ehk/450 Ihk tillverkad av W. Lindbergs MV & Varf isatt 1896.

Byggdes för Ångslupsbolaget Nya Föreningen i Stockholm som bogserbåten FÄRDIG. Kostade 78.500 kr. Köptes 1880 av J.E.Åslin, Ludvika? för 47.000 kr. och han sålde vidare 1881 till J.A.Enhörnings Trävaru AB, Kubikenborg. Förlängdes och förbyggdes 1888 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB och blev då ombyggt till passagerarfartyg. Ombyggnationen kostade 28.054 kr och namnet ändrades därmed till PRINS OSCAR. Från Stockholms skrifves; vid Södra warfvet har för grosshandlare J A Enhörnings sterbhus i Sundsvall räkning bogserångaren ’Färdig’ blifwit ombygd till en tidsenlig, elegant passagerarångare, som fått namnet ’Prins Oscar’ och hwilken är afsedd för trafik mellan Sundswall och andra norrländska kuststäder. (Norrlänningen 19/5 1888).

Köptes 1892 av okänd köpare i Kaskö (SF), men återkom 1894 till J.A. Enhörning Trävaru AB, Kubikenborg, som 1896 fick henne ombyggd till bogserbåt igen vid W. Lindbergs MV i Stockholm. Fick då ny maskin. Den 29 aug 1899 överfördes båten till Rederi AB Höfding, Kubikenborg, ett dotterbolag till J.A. Enhörnings Träv. AB. 1920 fick hon ny panna vid en modernisering vid Fr. Krupps AG, Kiel. Flyttades (såldes) 1936 till ett annat SCA-företag, nämligen AB Båtvik, Munksund. Bogserång ’Prins Oscar’ av Kubikenborg om 166 brt, byggt av järn i Motala år 1873, har av Rederi AB Höfding försålts till AB Båtvik i Munksund (SST 20-1936).

Rekvirerades den 2 mars 1943 av Norrlandskustens Marindistrikt som bogser- och sjökontrollbåt sannolikt utan bestyckning och med okänd beteckning. Återlämnades den 27 april 1944. AB Båtvik fusionerades till moderbolaget Munksunds AB, Piteå i okt 1952, och den 31 dec 1954 var det dags för en fusion till, till Svenska Cellulosa AB, Munksund. Den 6 maj 1965 meddelades därifrån att; Fartyget under upphuggning, panna och maskin urtagna, samt den 27 okt 1965: Har upphuggits! Sanningen var dock att P O låg några år i Hovid där skrotningen visserligen påbörjades, men hon drogs sedan till Årstadal där fragmenteringen fullföljdes 1969.
Text: Bengt Westin


Prins Oscar
Prins Oscar
Foto från Stig Nordström via Håkan Sundström

Prins Oscar
Foto Björn Janssons saml via Bengt Westin

Prins Oscar
Foto SCA-arkivet via Bengt Westin

Prins Oscar
Foto J Robert Boman via Bengt Westin


Norrlandskusten 1930-talet.
Var vitmålad under sin tid som Munksunds ABs flaggskepp. Målades grön året efter SCAs övertagande.
Prins Oscar
Foto från Ola Bäckström (gåva från en tidigare besättningsman)


PRINS OSCAR
Prins Oscar
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

PRINS OSCAR, MUNKSUND 1, MUNKSUND 4 samt MUNKSUND 5 (nödvändigtvis inte i den ordningen)
Prins Oscar
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

PRINS OSCAR
Prins Oscar
Foto Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund


Munksundsbåtar, den stora torde vara Prins Oscar
Munksundsbåtar
Foto ur Håkan Augustins saml.

Prins Oscar
Foto ur Håkan Augustins saml.


Prins Oscar
Foto Lennart Lundqvists saml via Bengt Westin

Prins Oscar
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

Prins Oscar
Foto Bernt Fogelberg via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan