Pansarbandvagn 302

Tillverkades 1963-1972 av Hägglunds & Söner i Örnsköldsvik.
Motor: Volvo Penta THD på 270 hk
Tillverkades i flera versioner - Pbv 302 A för trupptransport/skyttestrid, Stripbv302 för stridsledning, Epbv3022 för eldledning samt i samband med Sveriges uppdrag i Bosnien, en förstärkt version, Pbv 302C, som fortfarande används av försvaret.


Pbv 302 vid Fordonsfestivalen på Volvo Torshälla 30 juni 2012
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till militära fordon