Överselö kyrka

Ursprungligen 1200-talet, ombyggd till salskyrka 1380-talet. Eldhärjades 1641. Tornhuv från 1670-talet.
Fakta rörande bilderna nedan kommer från Överselö kyrka av Bengt Ingemar Kilström


Överselö kyrka
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Fem runstenar uppställda på rad
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

En runsten inmurad i grunden
Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Foto Lars Johnson - 8 november 2015

Överselö kyrka på fjärde söndagen efter trefaldighet - 19 juni 2016
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Altare, altarskåp (från 1400-talet) och altarring (återställd 1980 i 1800-talsskick).
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Altarskåpet från slutet av 1400-talet är av nordtysk typ, men kan även vara av svensk tillverkning.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Centralmotivet är Marie kröning.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Predikstolen är troligtvis tillverkad i mitten av 1600-talet. Årtalet 1667 som målats på, avser nog när predikstolen blev färdigmålad.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Triumfkrucifix från början av 1500-talet.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Överselömadonnan - från tidigt 1300-tal.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Den här madonnan är från senare hälften av 1400-talet.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Ett helgonskåp från 1400-talets mitt med S Erik och S Olof.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Helgonskåp med Johannes Döparen
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Ett epitafium från 1590.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Tavla föreställande "Nattvardens instiftande", skänktes 1822 av Filip Bernhard Hebbe, Tynnelsö, och användes som altartavla 1822-1881.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

En hel del epitafier.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Valvmålningarna är från mitten av 1400-talet (tidigare än Albertus Pictor)
Andreas (med Andreaskorset) och Bartholomeus (med en flåkniv)
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Nådastolen
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S Eskil (med stenar i handen - han stenades till döds i Strängnäs 1080) och S Erik (dräptes i Uppsala på Kristi himmelsfärds dag 1160) med sina attribut, riksäpplet och kungaspiran.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S Olof, norsk helgonkung med sitt attribut bilan (dödades vid Stiklastad 1030) och S Henrik av Uppsala (led martyrdöden i Finland)
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S Botvid (dödad med yxa under en fisketur i Södermanland) och S Sigfrid med ett kar med sina brorsbarns huvuden, vilka dödades utanför Växjö.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S Torkel av Kumla och S:ta Elin av Skövde
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S Stefan (stenades till döds)
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S Laurentius, bär på ett halster. Han brändes till döds 10 augusti 258.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S:ta Ursula med sitt attribut pilen (hon blev skjuten till döds)
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Magnus Ladulås
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S Bernhard av Clairvaux (1090-1153) bildade cistercienserorden
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

S Antonius av Padua, franciskanernas ordenshelgon
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Eremiten S Antonius som levde i Egyptien på 200- och 300-talet. Räknas som munkväsendets grundare.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Sidokapellet på södra sidan tillkom 1626.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Orgeln (byggd av Jonas Gren och Petter Stråhle) är från 1753 liksom fasaden (tillverkad av "bildhuggaren Kihlman")
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Bänkinredning från 1881-82.
Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016

Foto Lars Johnson - 19 juni 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan