Överhölö kyrkoruin

Kyrkan uppfördes troligen i slutet av 1100-talet. Omkring 1575 slogs socknarna Över- och Ytterhölö samman och Överhölö kyrka övergavs.
Kyrkan var helgad åt Sankta Lucia.


Foto Lars Johnson - 12 september 2015

Foto Lars Johnson - 12 september 2015

Foto Lars Johnson - 12 september 2015

Foto Lars Johnson - 12 september 2015

Foto Lars Johnson - 12 september 2015

Foto Lars Johnson - 12 september 2015

Foto Lars Johnson - 12 september 2015

Foto Lars Johnson - 12 september 2015

Foto Lars Johnson - 10 september 2017

Foto Lars Johnson - 23 juni 2018

Fenja var dagens präst
Foto Lars Johnson - 23 juni 2018

Foto Lars Johnson - 23 juni 2018

Foto Lars Johnson - 23 juni 2018

Foto Lars Johnson - 23 juni 2018

I Ytterhölö kyrka förevisades dessa föremål vid mässan 23 september 2018
Spikar funna i ruinen
Foto Lars Johnson - 23 september 2018

Benbitar funna i ruinen
Foto Lars Johnson - 23 september 2018

Stenbitar från ruinen. Även fragment av runstenar har funnits.
Foto Lars Johnson - 23 september 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan