Ottarshögen - VendeltidsmuseetOttarhögen. Här begrovs Ottar Vendelkråka en bit in på 500-talet. Han var en mäktig Sveahövding.
Platsen ligger ett par kilometer söder om Vendels kyrka.
Högen är 40 meter i diameter och 8 meter hög.
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

I bakgrunden skymtar Husby
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

På denna plats påträffades fjorton båtgravar 1881. Dessa var från c:a 600-1000 e.Kr. Perioden 550-800 e.Kr. har fått namnet Vendeltid. Monumentet nedan invigdes den 15 augusti 1937.
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

I Vendels kyrka finns båten OTTAR. Den är tänkt att visa hur båtar vid den tiden var byggda.
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Informationstext i Vendels kyrka vid båten OTTAR.
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

I kyrkomurens södra stiglucka finns ett litet museum med en skärmutställning över fynden i båtgravarna.
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Utanför kyrkogårdens nordvästra hörn finns även detta Vendeltidsmuseum.
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Ottarshögen är något tidigare än båtgravarna. Bl a fanns ett Östromerskt mynt med kejsare Basilikus på. Basilikus var kejsare 476-477 e.Kr. så graven bör vara från slutet av 400-talet eller en bit in på 500-talet.
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020

Båtgrav. Båtarna var mellan 5 och 10 meter långa. Dessa gravar dateras till tiden mellan 550-1050 e.Kr.
Foto: Lars Johnson - 1 september 2020


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan