Östra Vingåkers kyrka

Ett kapell i trä byggdes här 1642. Stenkyrkan grundades 1749, invigningen skedde 1753. En uppdelning av Vingåker i en östlig och en västlig del skedde 1754.


Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Runt kyrkogården löper en putsad mur. Byggnaderna är till vänster gravkor för ätterna Stromberg och Lewenhaupt på Claestorp. Byggnaden till höger rymmer klockstapel och sockenmagasin.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016

Kyrkstallet byggdes i början av 1800-talet.
Foto Lars Johnson - 12 augusti 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan