Östra Ämterviks kyrka

Grundstenen till kyrkan lades 1795, bygget var klart 1798, men först 1844 invigdes kyrkan. Ca 100 meter sydväst om kyrkan låg den ursprungliga kyrkan som tillkom redan på 1100-talet. Den byggdes ut århundradet efter. Kyrkan som var av trä brann ner 1781 vid ett åsknedslag.


Östra Ämterviks kyrka - okänd tidpunkt
Foto Sven Brandel - Riksantikvarieämbetets saml.

Vykort

Östra Ämterviks kyrka - 31 juli 2018
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Predikstolen gjordes av snickare Olsson, Östmanby på 1850-talet.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Målning gjord av "gåramålare" Nils Eriksson i Mossbacken 1893
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Altaruppsatsen har återfått det utseende som den hade vid invigningen. Ovanpå altaret finns den ena av kyrkans orglar, byggd 1847 av Andreas Jönsson i Hjortsberga.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Två nymålade ikoner tillkom på var sida om altaret 2005, målade av Elena Zak.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Vy från orgeln ovanför altaret
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Dopfunt från 1948
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Målning gjord av "gåramålare" Nils Eriksson i Mossbacken 1893
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Orgeln på orgelläktaren byggdes 1909 av Göran Zetterqvist i Örebro.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Vy över kyrkan och kyrkbyn, målad 1899 av Alma Katarina Eugenia Nilsson f Wiklund.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

"Farbror Eberhards koffert" ur Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf användes ursprungligen till att frakta böcker mellan traktens gårdar i den första ambulerande skolan.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Kyrkans första protestantiske präst - Olof Bryntesson Morell
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Martin Luther
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Vy från orgelläktaren
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Tidigare altartavla - "Kristus på korset" av Paul Piltz, skänktes av Selma Lagerlöf till kyrkan 1920.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Även denna tavla målad av Bo Sonnsjö har varit altartavla i kyrkan.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Utanför kyrkan finns en byst av Selma Lagerlöf
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Till minne av de som färdades med Freja, som gick under den 23 juli 1896
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Lagerlöfsgraven
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Emterviks medeltida kyrka brann ner 1781 efter ett åsknedslag. Den låg ca 100 meter sydväst om nuvarande kyrkan, vid kyrkogården.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Uppfördes troligtvis på 1100-talet som ett litet kapell. Utvidgades på 1200-talet.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Platsen stämmer med storskifteskartan som visar var Munkkyrkan och den gamla kyrkogården låg.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan