Österviks kapell

Kapellet liger vid Varnumsviken, en del av Vänern. Det uppfördes under åren 1869-1871 av ägarna till Gustavsviks herrgård, greve Rudolf Adlersparre och hans maka Ida Adlersparre, f.Broms. Förutom kapell inrymdes även en skola samt bostad för lärare och präst. Kapellet som är ritat av A. Forsell invigdes den 2 februari 1872. 1921 gick dåvarande ägarna till Gustavsviks herrgård i konkurs och fastigheten såldes. 1922 inköptes den av skulptören Eric Rafael-Rådberg och användes som ateljé och bostad. Vid hans död 1961 blev fastigheten åter till salu. 1963 inköptes den då förfallna fastigheten av Österviks kapellstiftelse, Renovering påbörjades genast och återinvigning som kapell skedde den 17 augusti 1969 av dåvarande domprosten Valter Lindström, Karlstad, assisterad av 12 präster.
Info: Österviks kapellstiftelse


Österviks kapell - 4 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Altare m.m. är tillkommet efter restaureringen.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Kyrkbänkarna är de ursprungliga.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Ägarna till Gustavsviks herrgårds läktare.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Ekdörrarna till kyrkan kommer från det 1676 sjunkna örlogsfartyget RIKSÄPPLET, bärgat 1868.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Församlingslokalen var under åren 1872-1893 skolsal för omkring 70 barn årligen. Inget av inventarierna är ursprungliga från den gamla skolan.
Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 4 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan