Alla Helgons kyrka - Östertälje kyrka

Invigdes 19 december 1962. Arkitekt var Rolf Bergh. Sedan 2007 är församlingshemmet ihopbyggt med kyrkan.


Alla Helgons kyrka
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

De fyra bronsrelieferna är skapade av Martin Holmgren. Folke Heybroek har gjort glasmålningarna i kyrkan.
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Predikstolen av betong och ek
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Orgel tillverkad av Åkerman & Lund
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Glasfönster av Folke Heybroek. Det ymniga, befruktande regnet
Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Dopfunten är tillverkad ur ett granitblock
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Fisken är en tidig symbol för Kristendom. Glasmålning av Folke Heybroek ovanför piscinan.
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Jag är A och O (alpha och omega). Glasmålning av Folke Heybroek.
Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Ordets förkunnelse genom anden. Glasmålning av Folke Heybroek.
Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

De fyra bronsrelieferna utförda av skulptör Martin Holmgren föreställer:
Herdarnas syn i julnatten, Maria med Jesubarnet
Varför sörjen I samt Jesu uppståndelse.
Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Smidesarbete av Tore Bergh.
Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Utsmyckning i församlingsdelen på övre våningen
Foto Lars Johnson - 21/9 2019

Utsmyckning i församlingsdelen på nedre våningen
Foto Lars Johnson - 21/9 2019


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan