Alla Helgons kyrka - Östertälje kyrka

Invigdes 19 december 1962. Arkitekt var Rolf Berg. Sedan 2007 är församlingshemmet ihopbyggt med kyrkan.


Alla Helgons kyrka
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

De fyra bronsrelieferna är skapade av Martin Holmgren. Folke Heybroek har gjort glasmålningarna i kyrkan.
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Predikstolen av betong och ek
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Orgel tillverkad av Åkerman & Lund
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Dopfunten är tillverkad ur ett granitblock
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan