Österåkers kyrka

Ursprungligen från 1100-talet. Klocktornet revs 1786 och 1801 uppfördes istället en klockstapel. Gravkoret i öster är från ca 1700.


Österåkers kyrka
Vykort i min samling

Österåkers kyrka - 4 juli 2018
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Klockstapeln ritades av arkitekten Carl Christoffer Gjörwell och uppfördes 1801.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Fragment av tidigare kalkmålningar från ca år 1600.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Predikstolen är utförd av bildhuggare Anderss Heysig år 1700. Flyttades från sin ursprungliga plats på södra sidan till nuvarande plats 1786.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Altaruppsatsen är från 1788. Korset är utfört av Petrus Strand, efter ritning av Johan Tobias Sergel.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Orgelfasaden är från 1852.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Det föregående altarskåpet hänger på sydväggen. Det är från straxt före 1500 och troligtvis av svenskt ursprung.
Originaldörrarna till skåpet har gått förlorade, nuvarande dörrar har målningar från omkring år 1600.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Ritning till klockstapeln
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018

Vid slutet av 1800-talet hade de flesta gravarna vita träkors med en metallplatta med text på. Nu återstår blott en mindre del sådana.
Foto: Lars Johnson - 4/7 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan