Ösmo kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet, merparten från 1300-talet. Det ursprungliga höga, smala tornspiran förstördes vid ett åsknedslag 1697 och byggdes upp till nuvarande utseende. I kyrkan finns många målningar av Albertus Pictor från 1400-talets senare hälft.
Ösmo-Torö församling
Fakta: wikipedia


Ösmo kyrka
Foto Lars Johnson - 16/9 2012

Foto Lars Johnson - 16/9 2012

Foto Lars Johnson - 16/9 2012

Klockstapeln uppfördes 1794, 1803 kläddes den övre delen in och 1813 var hela klockstapeln inklädd.
Foto Lars Johnson - 16/9 2012

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Nuvarande orgel är från 1873, byggd av orgelbyggaren E.A. Setterqvist.
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Triumfkrucifixet från ca. 1475 anses vara tillverkat i Lübeck.
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Predikstolen skänkt 1667 av Helena Flemming (1611-1688).
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Dopfunten från 1718
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Altaruppsatsen i förgyllt trä, troligen samtida med dopfunten, d.v.s. 1718.
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Madonnabild från omkring 1500
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Den Heliga Birgitta, troligen del av en korbänk eller altarskåp, från 1450-1500.
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Två brudbänkar inköpta 1742, ommålades 1744.
Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto (photomerge av tre bilder) Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 12/8 2013

Foto Lars Johnson - 8/2 2015

Foto Lars Johnson - 8/2 2015

Fjärde söndagen efter trettondedagen - 29 januari 2017
Foto Lars Johnson - 29/1 2017

Foto Lars Johnson - 29/1 2017

Foto Lars Johnson - 29/1 2017

Foto Lars Johnson - 29/1 2017

Foto Lars Johnson - 29/1 2017

Foto Lars Johnson - 29/1 2017

Ösmo kyrka söndagen före Pingst - 28 maj 2017
Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Foto Lars Johnson - 28/5 2017

Sommarkyrka, med chans att se detaljer som jag inte sett tidigare.
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Pelikanen och Fågel Fenix
Jesus förs till fängelse och Maria himmelsfärd
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Djävulen frestar Jesus och Jesus och djävulen på templets tinnar
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Legenden om enhörningen med Jungfru Maria, ärkeängeln Gabriel, Gud Fader och den helige Andes duva. Till höger Marias kröning.
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

En igenmurad korportal.
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Sankt Olof och hans halvbror Harald tävlade hem från England till Norge om vem som skulle ärva kungakronan efter deras döde far.
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Nådastolen och Livets hjul
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Häxan och Trollharen
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Till vänster Paradiset till höger helvetet
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Timglaset uppe i predikstolen. Samma predikstol som Strindberg höll en provpredikan i 1866.
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Abrahams offer och Mannaregnet
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Detta anses vara ett porträtt av Brita Olofsdotter Tott, husfru på Hammersta. Hon ertappades med att spionera för danskarna och dömdes till döden, men benådades. Som tack för detta lät hon bekosta målningarna i ett av valven.
Foto Lars Johnson - 13/7 2017

Det är i år 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg
Foto Lars Johnson - 1/10 2017

Den helige Mikaels dag, dagens färg är vit - 1 oktober 2017
Foto Lars Johnson - 1/10 2017

Påsknattsmässa mellan 23.30 och 00.30 - 31 mars 2018
Foto Lars Johnson - 31/3 2018

Efter dopförnyelse bestänktes församlingen med dopvatten av denna Eucalyptuskvist
Foto Lars Johnson - 31/3 2018

Foto Lars Johnson - 31/3 2018

Del av kyrkan i månbelysning efter påsknattsmässans slut, närmare 01.00.
Foto Lars Johnson - 31/3 2018

Foto Lars Johnson - 31/3 2018


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan