Ölme kyrka

En träkyrka från 1100-talet ersattes på 1300-talet av en stenkyrka. Den försågs med torn och byggdes ut till korskyrka på 1600-talet men blev med tiden för liten. 1785 började man bygga en ny kyrka, endast tornet behölls från den gamla kyrkan. Invigning 1788. Delar av tornet rasade 1824, nytt torn uppfördes 1827.


Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 8 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan