Övre Ulleruds kyrka

Invigdes 1727. Ersatte då en 12-1300-tals kyrka, som bygts ut 1641 och 1672. Den kyrkan revs när nuvarande kyrka hade invigts. Klocktornet från 1796.


Övre Ulleruds kyrka. Hela kyrkan var klädd i furufjäll till 1867 då de ersattes av bräder.
Foto okänd i Riksantikvarieämbetets arkiv

Övre Ulleruds kyrka - 31 juli 2018
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Ett senmedeltida krucifix som fanns i den gamla kyrkan
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Altaruppsatsen är från 1740. Skulpturerna är gjorda av bildhuggaren Isac Schullström och ramverkaet av scatullmakaren Anders Rang från Filipstad.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Dopfunt från 1200-talet med runinskrift på foten
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Uppgång till predikstolen
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Predikstolen är från 1778, utförd av bildhuggaren Eric Grund från Karlstad.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Klarälven ringlar förbi nedanför kyrkan
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Äldre järnkors
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan