Norra Ny kyrka i Stöllet

Nuvarande kyrka invigdes 1764, uppförd av byggmästare Olof Håkansson i Ekshärad. Den har troligen föregåtts av två kyrkor av medeltida ursprung.


Norra Ny kyrka - 3 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

S:t Olof, träskulptur från 1300-talet.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Predikstol från 1760-talet. Symbolerna tillkom på 1860-talet.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Ett Mariaskåp från 1300-talet.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Altaruppsats från 1767, ursprungligen tänkt för Dalby kyrka.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Dopfunten i täljsten är från 1200-talets mitt.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Ett 1400-tals altarskåp.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Motivet är korsnedtagningen. På dörrarna Sankta Birgitta och Sankta Elin av Skövde.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Sockenmagasinet
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

I närheten ringlar Klarälven förbi
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan