Nordfart

9260 - SFUP
Byggd 1916 i Groeningen, Holland
31,09 x 5,37 x 2,03 m. - 122,21/94,56
Maskin: okänd motor på 100 hk

Byggdes troligen för W.J. Kalis W.zn & Co, Rotterdam som JANTIENA. Såldes till Sverige 1918 som NORDFART III hos Charles Svensson, Göteborg. Köptes 1920 av Ströms Bruk AB, Stocka. Omdöpt till enbart NORDFART 1933 eller tidigare. Såldes 1951 till ett partrederi i Degerhamn. Sjönk 8 december 1964 på resa mellan Grönhögen och Stockholm lastad med Ytongsten. Besättningen på två man kunde räddas efter en timme i vattnet.
Källa: Bernt Fogelberg


NORDFART
Foto Håkan Löfgren

NORDFART
Foto Håkan Löfgren


Tillbaka till Ströms Bruk AB
Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan