Nestor

Byggd 1919 vid V de Kuy & van der Rees Machinefabriek & Scheepswerft, Rotterdam
93,6 x 21,4 x 10,6 fot – 153 brt
Maskin: Varvets 3cyTE ångmaskin på 56 Nhk

Byggdes troligen för okända som HERCULES. Ägdes 1930-1945 av N.V. Bureau Wijsmuller, Ymuiden som NESTOR. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


NESTOR
Vykort (C.v.d. Meulen), i Hans Bleekers saml.

NESTOR
Foto: I Bruinsma via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan