Nacka kyrka

Kyrkan uppfördes 1891. Arkitekt var Gustaf Wickman. Invigningen skedde sommaren 1892. Församlingshemmet på baksidan byggdes 1983-84.


Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 14/8 2013

Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Orgeln från Åkerman & Lund hade 6 stämmor som efter om och tillbyggnad 1920 blev till 17 stämmor.
Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Votivskeppet skänktes 1697 till det då nybyggda kapellet av sjömannen Anders Brun. (Tremastade fregatten Belliona)
Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Den nyare orgeln från 1968 byggd av Nils Hammarberg i Göteborg har 25 stämmor.
Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Kören övar innan högmässan
Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Predikstolen från 1600-talet flyttades till den nybyggda kyrkan från Nacka kapell. Kapellet revs 1902.
Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Predikstolens ursprung är okänt. Den kan vara från tidigt 1600-tal och komma från Klars kyrka via Katarina kyrka till Nacka kapell. Alternativt vara från 1650-talet och Brännkyrka kyrka.
Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Foto Lars Johnson - 22/2 2015

Foto Lars Johnson - 22/2 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan