Nedre Ulleruds kyrka

Kyrkan invigdes 1759 och är den tredje kyrkan på ungefär samma plats. Den första från 1200-talets mitt, ersattes i början av 1600-talet av en större kyrka som var i bruk fram till nuvarande kyrka invigdes.


Nedre Ulleruds kyrka
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Klockstapeln tjärades. Den uppfördes 1742 av byggmästare Olof Jonsson från Frykerud.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Predikstolen är från 1759
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Altaruppsatsen är från 1686, påbyggdes 1760 av bildhuggare Börje Löfman.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Korfönstren tillkom 1920. Förlaga av konstnären Yngve Lundström.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Dopängel
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Dopfunt från 1200-talet
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Takmålningarna tillkom under 1920-talet
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Snidade skulpturer från slutet 1600-talet, föreställande Markus och Lukas
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Begravningsvapen från 1700-talet
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Begravningsvapen från 1700-talet
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Kyrkan ligger i vacker omgivning vid Klarälven
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Gamla smidda gravkors, det äldsta från 1600-talet
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan