Mörkö kyrka

Kyrkan tillkom ursprungligen i slutet av 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Kyrkan förlängdes och breddades under 1300-talet. Godset Hörningsholm har under en lång period varit kyrkans patronus, med rätt att bestämma över både präst och kyrka. På 1660-talet bekostar fru Ebba Grip på Hörningsholm en ombyggnad av kyrkan. 1787-88 tillkom korsarmarna, ny sakristia och ursprungliga portalen i sydäst flyttades till nuvarande plats i väster. Allt detta på dåvarande patronus, kammarherre greve Nils Bonde och hans hustru Anna Christina Flemmings initiativ. 1841 tillkom det runda gravkoret i söder, för familjen Bonde.


Mörkö kyrka
Vykort i min saml.

Mörkö kyrka
Foto Lars Johnson - 31/5 2014

Foto Lars Johnson - 31/5 2014

Foto Lars Johnson - 31/5 2014

Foto Lars Johnson - 31/5 2014

Foto Lars Johnson - 31/5 2014

Den högra delen, fram till fönster nummer två är den ursprungliga, kanske från slutet av 1100-talet.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Altartavlan föreställer Kristus i Getsemane, målad av ritmästare Johan Ahlberg 1790.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Dopfunten i gotländsk kalksten är från 1200-talet.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Predikstolen skänktes av fru Ebba Grip 1663.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Denna målning återfinns på norra väggen där predikstolen var placerad före 1780-talets ombyggnad.
Här är Gudz stol. Alt hvad herrans tienare biuda eder hålla, det håller och giörer (Mat 23:23)
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Orgelläktaren är från 1933. Orgelfasaden från 1789 och orgeln är från 1974.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Tumba i kalksten till minne av riksrådet Mauritz Sture † 1592 samt hans maka Anna Horn af Åminne † 1617.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Huvudbanér till minne av friherre Carl Gustaf Banér (1652 - 1697)
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

I norra korsarmen hänger detta epitafium.
Den Högwälborne och Nu Salige hoos Gudh unge Herre Hr Svante Gustafsson Banner Friherre till gamble Carleby Herre till Djursholm Hörningsholm Udden Kyhl och Östadh är född i Stockholm den 29 novembris (1683) och saligen afsomnad den 18 januari Anno 1684
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Altarringens färgsättning går i rött.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Färgsättningen i skristian går också i rött.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Bänkinredningen går i blått
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Kyrkans brudkrona från 1750
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Mässhake från 1750, skänkt av Magdalena Elisabet von Dreyern och Nils Bonde, Hörningsholm.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Svart mässhake märkt med initialerna för Nils Bonde och Anna Christina Flemming samt årtalet 1812.
Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Foto Lars Johnson - 12/9 2015

Ritning daterad 23 januari 1787
Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Mörkö kyrka på Trettondedag Jul - 6 januari 2019
Foto Lars Johnson - 6 januari 2019

Foto Lars Johnson - 6 januari 2019

I närheten av kyrkan står denna sten (Södermanlands runinskrifter 22), placerad här 1901. Den återfanns på Håga äng, där tidigare en väg gått fram. Texten har tolkats:
Tydisk? och Froste läto göra bron och resa stenen efter Orme, sin fader god
Inskriften är från 1000-talet.
Foto Lars Johnson - 6 januari 2019

Julkrubban
Foto Lars Johnson - 6 januari 2019

Foto Lars Johnson - 6 januari 2019


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan