Morkarla kyrka

Troligtvis ett senmedeltida bygge - 1450


Morkarla kyrka
Foto Lars Skogberg - 9/5 2015


Tillbaka till kyrkor i Uppland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan