Mina

SJIU
Byggd 1876 på stranden vid Fågelö gård, Torsö
24,11 x 7,00 x 1,80 m. - 99,74/67,83 (mätbrev 1956).
Segelyta: 400 kvm. Galeasriggad.

Skeppsbyggmästare var Johannes Olsson. MINA är det enda bevarade segelfartyg i Sverige som inte har byggts på ett varv. Byggdes för att enbart framföras med segel. 1914 installerades maskin ombord. Användes fram till 1890-talet för gårdens egna transporter. Togs sedan över av skepparen Johannes Persson och var i familjens ägo till 1946. 1959 inträffade ett maskinhaveri och MINA lades upp, vilket blev slutet på fraktepoken. Var sedan fritidsfartyg mellan 1964 - 1993. Köptes 1993 av Lidköpings Hantverks och Sjöfartsmuseum, övertogs 1997 av föreningen Vänergaleasen Minas vänner. Blev k-märkt 2002. Nuvarande motor är en Volvo Penta TAMD 74A med backslag, monterad 2004.
Fakta från Vänergaleasen Minas hemsida


MINA i Lidköpings hamn 6/3 2006
Mina
Foto: Hans Bleeker

MINA i Lidköpings hamn 25/4 2006
Mina
Foto: Hans Bleeker

MINA avgick mot Sjötorp den 10 oktober 2011 för att docka för vintern.
Vid första slussningen fick bogsprötet dras in för att få plats mellan slussportarna.
Mina
Foto: Hans Bleeker

Mina
Foto: Hans Bleeker

Mina
Foto: Hans Bleeker

Mina
Foto: Hans Bleeker

Mina
Foto: Hans Bleeker

Mina
Foto: Hans Bleeker

Mina
Foto: Hans Bleeker


Till segelfartyg
Tillbaka till startsidan