Mimer

Oregistrerad
Byggd 1914 vid W. Söderströms Gjuteri & Mek. Verkstad AB, Norrköping
19,00 x 4,10 x 1,80 m – 34 / 0
Maskin: Okänd ångmaskin på 90 Ihk

Byggdes för Tisnare Kanalbolag, Åsbro som passagerarbåten TISNARE KANAL. Köptes 1918 av Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås (ASEA) som kostade på en ordentlig ombyggnad till bogserbåt och döpte om till MIMER. 1920 betalade AB Surahammars Bruk, Surahammar 46 204 kr för båten, och i 30 år befor hon sedan Kolbäcks kanal. Såldes 1950 till Svenska AB Christiani & Nielsen, Stockholm som 1956 lät henne gå vidare till Pettersson & Mattsson, Vätö som skrotade på Vätö.
Text: Bengt Westin

TISNARE KANAL
Foto från Malte Eriksson via Bengt Westin

MIMER
Foto från Malte Eriksson via Bengt Westin

MIMER, nu med Surahammars märke på skorstenen
Foto från Malte Eriksson via Bengt Westin


Tillbaka till ASEA
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan