Mikaelikyrkan, Arvika

1642 fattades beslut om att bygga kyrkan, men det var först på 1680-talet den blev klar. Troligen fanns en tidigare medeltida träkyrka här. Kyrkan hade ett 1200-tals dopfunt i täljsten som numera finns på Historiska museet, vilket tyder på att en kyrka fanns i närheten vid den tiden.


Mikaelikyrkan i Arvika - 2 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Predikstol tillverkad av Isac Schullström år 1739.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Altaruppsats tillverkad av Isac Schullström 1765, den ersatte en äldre, tillverkad 1685 som 1875 skänktes till Historiska museet i Stockholm.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Kororgel
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Kyrkovärdarnas plats
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Dopplatsen
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Dopfunt från 1904 tillverkad av Ola Eriksson i Taserud, ritad av Bror Sahlström.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

På kyrkans norra yttervägg finns bildhuggaren Christian Erikssons skulptur Ödmjukheten. Den är placerad mitt emot hans gravplats.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018

Kyrkan ligger väldigt vackert vid Glafsfjorden.
Foto Lars Johnson - 31 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan