T 131


Torpedbåtar av Norrköpingklassen var snarlika den föregående Spicatypen men förbättrade.
43,6 x 7,1 x 2,4 m. 190 ton.
3 st Rolls-Royce Proteus gasturbiner på sammanlagt 12 750 hkr. 40 knop
Bestyckning: 1 st 57 mm allmkan 7101, 2 st ksp m/58, 6 st 53,3 cm TTm/70 för tp typ 613
Besättning: 30 man

Under åren 1981-85 påbörjades ombyggnad av dessa båtar till robotbåtar, vilket skedde 1985 när den nya roboten RBS 15 började levereras. I och med detta så blev torpedbåtarna robotbåtar och bokstaven T ersattes med ett R framför igenkänningsnumret.

T 132 och T 133
Foto: Lars Johnson

Främst ligger T 133 Norrtälje och T 132 Nynäshamn sedan T 131 Norrköping, T 135 Västerås och T 136 Västervik
Foto: Lars Johnson

T 134 Varberg, T 138 Piteå samt T 137 Umeå ytterst
Foto: Lars Johnson


T 135 Västerås passerar Kungsdalen 7/6 1976
Foto: Lars Johnson

T 140 Halmstad
Foto: Lars Johnson

T 135 och T 140 i Södertälje Mälarhamn juni 1976
Foto: Lars Johnson

T 135 och T 140
Foto: Lars Johnson

T 135 och T 140
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till Torpedbåtar, Motortorpedbåtar samt Robotbåtar
Tillbaka till Flottan