Lysviks kyrka

Dagens kyrka har föregåtts av två kyrkor. Den första kanske redan på 1200-talet, okänt exakt var den stod. Nummer två var en träkyrka som uppfördes på 1600-talet, strax väster om nuvarande kyrka. Dagens kyrka uppfördes under åren 1756 till 1762, men fick sitt nuvarande utseende 1832-1834.


Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Altaruppsatsen kommer från den föregående kyrkan, stommen är daterad till 1697. Troligtvis har bildhuggaren Isac Schullström tillfogat sniderier och ornament 1762 när den flyttades över till nuvarande kyrka.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018

Sten som talar om var den föregånde kyrkan stod.
Foto Lars Johnson - 3 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan