Ludgo kyrka

Troligen har här funnits en träkyrka. Delar av en s.k. "Eskilstunakista" daterad till 1000-talets mitt har hittats i grunden under långhuset. Stenkyrkan uppfördes under perioden 1150-1200. Valven slogs på 1420-talet. Under 1600-talet tillkom det Silferstiernska (1640) och det Drakenhielmska (1678) gravkoret.


Ludgo kyrka
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Gravkor från 1918 ritat av Axel Lindegren, för frihere Aug Trolle-Löwen på Trollesund (syns i bakgrunden) och hans hustru.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Altartavlan från 1690 tillskrivs skulptören Burchardt Precht. Gåva från herrskapen på Ludgonäs och Öster Malma.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

"Den gisslade Kristus"
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Reliefsymboler som utgjorde prydnader i valvribbornas skärningspunkt på det tidigare valvet (1420-talet)
Pelikanen och Guds lamm
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Drakenhielmska epitafier
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Predikstol från 1600-talets slut
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Dopfunt i gotländsk kalksten från 1200-talet.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Madonnabild från ca. 1250
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Anna själv tredje - sent 1400-tal
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Madonnaskulptur i sandsten från omkring 1400
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Johannes Döparen i sandsten från omkring 1400
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Orgelfasaden är från 1860-talet. Orgeln från 1948. (Mårtenssons orgelfirma i Lund)
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Fragment av en eskilstunakista från mitten av 1000-talet, samt under ett runstensfragment.
Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 25 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan