Liturgiska färger - kyrkoårets färger

Vit färg används på Kristusdagar, Juldagen, Påskdagen,Tacksägelsedagen och på Alla Helgons dag. Dessutom vid dop, konfirmation, vigsel och vid begravning.

Röd färg används vid Pingst samt på martyrdagar och apostladagar (Stefansdagen, Annandag jul samt Reformationsdagen).

Blå/lila färg används under julen och påskens förberedelsetid, samt under advent och fastan.

Grön är trefaldighetstidens färg.

Svart används vid mässa för de avlidna (Requiemmässor).

Främst återfinns färgerna på prästens stola (band som präst och diakon bär över axlarna) och mässhake (poncholiknande plagg som prästen bär vid nattvardsfirandet) samt på altarets antependium, predikstolkläde, ambokläde (ambo är en pulpet eller talarstol som står på golvet) och nattvardskärlens textilier.
Info hämtat från Svenska Kyrkan.

De fem vanliga färgerna
Stolor i Hölö kyrka - 24 september 2017
Foto Lars Johnson


Vitt är glädjens och renhetens färg, känslor som lyfts fram under första advent, jul och tiden efter påsk.
Predikstolkläde Torö kyrka
Foto Lars Johnson

Predikstolkläde Mariakyrkan, Skogås
Foto Lars Johnson

Altaret i Mariakyrkan, Skogås - Den helige Mikaels dag, 4 ljus och vita blommor - 2 oktober 2016
Foto Lars Johnson

Altaret i Mariakyrkan, Skogås - Skärtorsdagsmässa, 6 ljus, vita och röda blommor - 29 mars 2018
Foto Lars Johnson

Altaret i Mariakyrkan, Skogås - Skärtorsdagsmässa, vid mässans slut dukas altaret av - 29 mars 2018
Foto Lars Johnson


Blått och violett är eftertankens färg. Den får oss att tänka på botgöring, ånger, vemod och rannsakan. Blått är himladrottningen Jungfru Marias färg.
Predikstolkläde Mariakyrkan, Skogås
Foto Lars Johnson

Altaret i Mariakyrkan, Skogås - Palmsöndagen, två ljus och sälgkvistar - den 25 mars 2018
Foto Lars Johnson

Mässhake i Hölö kyrka.
Foto Lars Johnson - 15 maj 2016

Foto Lars Johnson - 15 maj 2016


Grönt symboliserar hopp, växande (andligt) och mognad.
Predikstolkläde Säby kyrka
Foto Lars Johnson

Altaret i Mariakyrkan, Skogås - Andra söndagen efter trettondagen, två ljus, vita och röda blommor, den 17 januari 2016
Foto Lars Johnson

Predikstolkläde Mariakyrkan, Skogås
Foto Lars Johnson

Predikstolkläde Mariakyrkans sidokapell, Skogås
Foto Lars Johnson


Rött är Andens färg. Färgen står för martyrerna, blodet och elden. Kärlekens eviga låga är också röd.
Altare i Kårsta kyrka på Pingstdagen, 6 ljus - 15 maj 2016
Foto Lars Johnson

Altare i Vada kyrka på Pingstdagen, 6 ljus - 15 maj 2016
Foto Lars Johnson

Mässhake från 1754 i Hölö kyrka.
Foto Lars Johnson - 15 maj 2016

Foto Lars Johnson - 15 maj 2016

Mässhake från 1800-talet i Grödinge kyrka.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2010

Predikstolkläde i Mariakyrkan Skogås på Pingstdagen - 20 maj 2018
Foto Lars Johnson - 20 maj 2018

Altaret i Mariakyrkan Skogås på Pingstdagen - 20 maj 2018
Foto Lars Johnson - 20 maj 2018


Svart är sorgens färg. Färgen används vid begravningar, på Långfredagen samt på Alla själars dag samt vid mässor för de avlidna (requiemmässor)..
Mässhake från mitten av 1700-talet i Hölö kyrka.
Foto Lars Johnson - 15 maj 2016

Foto Lars Johnson - 15 maj 2016

Mässhake från mitten av 1800-talet i Grödinge kyrka.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2010

Mässhake från 1700-talet i Grödinge kyrka.
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2010

Christer Hugo iförd svart stola på långfredagen i Mariakyrkan Skogås - 30 mars 2018
Foto Lars Johnson - 30 mars 2018

Altaret osmyckat, men under gudstjänstens slut lades en törnekrona fram.
Foto Lars Johnson - 30 mars 2018


Grå - Katarina kyrka på Södermalm följer inte schemat för liturgiska färger, utan använder enbart denna.
Predikstolkläde Katarina kyrka
Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan