Lista kyrka

Under 1100-talet uppfördes en romansk kyrka i sten, vars delar fortfarande ingår i långhusets mittenparti. Under slutet av 1200-talet eller tidigt 1300-tal, förlängdes kyrkan. På 1400-talet tillkom både vapenhus och sakristia. På 1600-talet förlängdes kyrkan lite till, samt tillkom gravkoret för överste Zacharias Pauli (1586-1630). Grundproblem gjorde att västgaveln och norra långväggen började luta utåt, så det blev hål i taket. Mark reserverades för ett nytt kyrkbygge, men det slutade med att kyrkan renoverades. Detta skedde 1893. Invändigt skedde en stor renovering 1934.
Fakta ur Sörmländska kyrkor 122 Lista kyrka


Lista kyrka - 6 juli 2018
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Klockstapeln fick sin nuvarande form 1784.
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Klockstapeln står en bit väster om kyrkan.
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Altaret pryds av en triptyk av Gerda Höglund, målad 1930.
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Dopfunten är lika gammal som kyrkan och av s.k. Mälardalstyp med stor cuppa. Under medeltiden doppades hela barnet ned i vattnet vid dopet.
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Predikstolen är tillverkad av snickaren Nils Hellström i Jäder. Skänktes 1801 av löjtnant C.E. Ridderhjerta på Vargarn.
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Bänkinredningen från 1893 fick detta utseende vid 1934 års renovering av kyrkan.
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Gamla sydportalen med smidda järnbeslag
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Sten med drakslingor från 1000-talets mitt. Kan ha varit gavelparti till en s.k. Eskilstunakista.
Foto: Lars Johnson - 6/7 2018

Foto: Lars Johnson - 6/7 2018


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan