Lillkyrka

Den äldsta stenkyrkan uppfördes på 1100-talets senare hälft. Den kyrkan var ganska liten, invändiga mått 4,8 x 9 meter, tornet inte inräknat, som var 3,6 meter i fyrkant och 13,2 meter högt. En större kyrka kom att behövas, så på Carl Bondes bekostnad tillbyggdes kyrkan till 18 x 10,8 meter 1637-1638. Skicket förföll och från 1781 och flera år framåt skedde kraftig ombyggnad av kyrkan. Nuvarande torn uppfördes 1829, därefter har inget ändrats.
Fakta: Våra kyrkor i Hovsta pastorat


Lillkyrka - 30 juli 2018
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Angelica Dahlmans grav
Foto Lars Johnson - 30 juli 2018

Foto Lars Johnson - 30 juli 2018


Tillbaka till kyrkor i Närke
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan