Lilla Malma kyrka

Kyrkans ursprung går tillbaka till 1100-talet dådelar av nuvarande långhuset uppfördes (9 x 6 m.). Kyrkan förlängdes under 1300-talet till 16 meter. På 1400-talet tillkom tegelvalv. 1746 utvidgades kyrkan åt norr med det som idag kallas Nykyrkan. På 1890-talet skedde en större ombyggnad, både ut- och invändigt. Nuvarande vapenhus tillkom 1957.


Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Med röd dekoration syns kyrkans ursprungliga sydportal och ett igenmurat fönster, som troligen är ett ursprungligt fönster.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Predikstolen är från 1648 och pryds med de fyra evangelisterna och deras symboler. Predikstolen har målats över flera gånger, men vid 1957 års renovering försökte man att återskapa den som Johan Ullberg gjorde 1745.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Altaret i murat tegel med en kalkstensskiva invigdes 1986. Den gamla altaruppsatsen ersattes 1897 av en glasmålning i östfönstret.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Takmålningarna i medeltida still utfördes 1897.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Orgelläktaren tillkom 1957, liksom orgeln, byggd av firma Kempe och Son i Hamburg.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Nykyrkan tillkom 1746. Här fanns tidigare en läktare som togs bort under 1890-talet.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Här hänger även den tidigare altaruppsatsen
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Nuvarande klockstapel ersatte en äldre sådan år 1684. Den har två klockor.
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Stigluckan är senmedeltida
Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015

Foto Lars Johnson - 20 augusti 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan