Lidens kyrka

Uppfördes under åren 1483-1510. Enligt traditionen uppförd av dominikanermunken Josephus, som var kyrkoherde i Indal 1480-1510. 1802 beslutades att kyrkan skulle rivas till förmån för en ny, större kyrka. Detta drog ut på tiden, först 1856 började man riva delar av kyrkan. 1911-28 renoverades kyrkan på initiativ av kyrkoherde Lars Hoflin.


Gamla kyrkan i Liden
Vykort i Lars Johnsons saml.


Tillbaka till kyrkor i Medelpad
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan