Lekvattnets kyrka

1850 började man uppföra denna kyrka vid den 1846 anlagda begravningsplatsen vid sjön Lekvattnet. Ritning av arkitekt Johan Fredrik Åkerbom. Ritningarna frångicks när man målade kyrkan röd istället för ljusa färger.


Lekvattnets kyrka - 1 augusti 2018
Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018

Foto Lars Johnson - 1 augusti 2018


Tillbaka till kyrkor i Värmland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan