Lästringe kyrka

Kyrkans äldsta del är koret som är från slutet av 1100-talet. Långhuset från 1300-talet. 1699 tillkom en sakristia vid korets norra sida. Klockstapel från 1700-talet.


Lästringe kyrka
Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 14 september 2014

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Foto Lars Johnson - 5 juni 2016

Lästringe kyrka på Kristi förklarings dag - 10 juli 2016
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Bänkinredningen är från 1956 gjord efter bevarade delar av 1700-talsbänkarna.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Altaruppsatsen från 1699 är gjord av Andreas Heysig. Bakom skymtar det medeltida fönster som togs upp vid 1956 års renovering.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Epitafium över Birger Blomenberg (1760-1851)
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Dopfunten (cuppan) är från 1100-talet, foten från omkring 1920
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Mariaskulptur från 1300-talet. Jesusbarnet har förlorat sitt huvud.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Från 1300-talets första hälft är denna skulptur, som eventuellt föreställer St. Eskil.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Predikstolen gjord av Andreas Heysing, skänktes år 1700 av Anders Edman med maka.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Orgelläktaren byggdes 1842
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Oljemålning från slutet av 1600-talet som föreställer "Törnekröningen"
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016

Minnessten i sakristian över kyrkans störste donator, Anders Persson Edman på Idinge (1659-1702) samt hans maka, som överleve sin man, men hennes datum är inte inristat.
Foto Lars Johnson - 10 juli 2016


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan