Länna kyrka

Ursprungligen från 1200-talet. Från den tiden återstår tornet och delar av långhuset. Tornet byggdes på 1901, och i samband med det flyttades kyrkklockorna dit, från att tidigare ha hängt i en klockstapel. 1739-40 tillkom den norra korsarmen.


Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Krucifix från ryssland och 1700-talet. Dopfunten av sandsten är från 1200-talet.
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

v

Predikstolen är tillverkad 1765 i Strängnäs
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

S:t Olof, träskulptur från 1300-talet
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Kyrkans äldsta orgel är byggd 1840, torde även vara en av Sveriges minsta kyrkorglar.
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Jungfru Maria med Jesusbarnet - 1300-talet
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

S:t Eskil
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Nattvarden - skänkt 1709
Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015

Foto Lars Johnson - 28 juni 2015


Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan