Länna kyrka

Kyrkan är från början av 1300-talet (1303 ). Vapenhuset tillkom toligen unde första hälften av 1400-talet.
Det är främst godset Penningby som har lämnat många gåvor till kyrkan. Gården innehades under medeltiden av Bonde- och Sturesläkterna.


Foto Lars Johnson - 10/8 2013

Foto Lars Johnson - 10/8 2013

Foto Lars Johnson - 10/8 2013

Foto Lars Johnson - 10/8 2013

Klockstapeln byggdes 1767, med klocka gjuten 1527, från en äldre klockstapel på samma plats.
Foto Lars Johnson - 10/8 2013

Länna kyrka - 18 juli 2018
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Votivskeppet är en modell av Vasatidens örloggsfartyg, det är skänkt av Påhl Wester från Vettershaga.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Triumfkrucifix från 1300-talet.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Predikstolen är en gåva från greve Johan Stenbock, ägare till Penningby. Bildhuggaren Joachim Lütheswager, Stockholm gjorde den 1697-1698.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Gravtumba i sandsten där riksrådet Axel Ryning, död 1620, och hans maka Margareta Bielke som ägde Penningby, vilar.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Riksrådet, greve Anders Torstensson, Penningby, skänkte altartavlan 1661. Den är troligen ett krigsbyte från Polen.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Ärkebiskop från 1200-talet. Huvudet är av senare tillverkning.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Dopfunten i sandsten skänktes av Margareta Bielke och hennes andre man, Gabriel Gustafsson Oxenstierna, på godset Penningby år 1629.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Brudbänk som fanns i kyrkans inventarieförteckning 1776.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Muralmålningen är från omkring 1300.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Orgeln byggdes 1826 av Pehr Zacharias Strand. Den har byggts om och kompletterats 1895, 1939 och 1966.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Ytterligare ett votivskepp i form av Sofia av Länna. Sveriges sista segelskuta. Modellen är utförd av skeppare Erik Grönros. Han började som matros ombord på Sofia. Modellen skänkt av familjen Gottfrid Sköllerfors.
Se även här
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Erik Claesson Bielkes huvudbanér och 14 anvapen från hans begravningsprocession 1638.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Altarfönster från 1600-talet, som murades in vid 1895 års restaurering, men plockades fram 1966 och hänger här nu.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Bänkinredningen är från 1966.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Bön för ett barn Träskulptur gjord och skänkt av Yngve Frank 1988.
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Minnesvård över sjömän som omkommit på havet tillhörande Länna församling 1917 -
Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018

Foto Lars Johnson - 18/7 2018


Tillbaka till kyrkor i Uppland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan