Tyresö kyrka

Kyrkan är byggd i tegel 1638 - 1640 av Gabriel Oxenstierna och tänkt som slottskyrka till Tyresö slott samt som gravkyrka för släkten Oxenstierna. Invigningen av kyrkan skedde den 9 mars 1641 och den första gudstjänsten som förrätades var byggherren Gabriel Oxenstiernas egen begravning. Efter en brand i tornet och kyrkotaket 1740 så fick kyrktornet det lägre pyramidformade tak som tornet har nu.


Tyresö kyrka
Vykort i min saml. (pg. trol. 1904)

Tyresö kyrka
Foto Lars Johnson - 19/5 1985

Foto Lars Johnson - 19/5 1985

Foto Lars Johnson - 23/9 2012

Foto Lars Johnson - 23/9 2012

Foto Lars Johnson - 23/9 2012

Foto Lars Johnson - 23/9 2012

Foto Lars Johnson - 23/9 2012

Foto Lars Johnson - 23/9 2012

Foto Lars Johnson - 23/9 2012

1:a advent 2013
Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Predikstolen tillverkades 1637-40 i Tyresö av Mäster Melcherdt Snickare som var i tjänst hos Oxenstierna.
Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Kyrkans votivskepp är från 1634, d,v,s, fyra år innan den här kyrkan uppfördes. Fartygstypen är ett medelstort örlogsfartyg som kallades pinass. Detta är troligen den enda kvarvarande modellen från den tiden med ursprungstacklingen intakt. Modellen restaurerades 1953.
Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 1/12 2013

Foto Lars Johnson - 27/9 2015

Predikstolen tillverkades 1637-40 i Tyresö av Mäster Melcherdt Snickare som var i tjänst hos Oxenstierna.
Foto Lars Johnson - 27/9 2015

Altartavlan är förmodligen ett krigsbyte från Polen.
Foto Lars Johnson - 27/9 2015

Gravmonument över Gabriel Oxenstierna och hans första fru, Märta Bielke.
Foto Lars Johnson - 27/9 2015

Gabriel Oxenstiernas epitafium är ursprungligen ett krigsbyte från Polen.
Foto Lars Johnson - 27/9 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan