Salems kyrka

Kyrkan har sitt ursprung i en stenkyrka som byggdes här på 1100-talet. Tornet och den norra väggen är vad som återstår av den. Den allra första kyrkan i Salem var av trä och uppfördes i S:t Albans ära. Enligt legenden var det i den kyrkan som S:t Botvid först låg begravd. Det är oklart om träkyrkan låg här eller på någon annan plats.


Salems kyrka
Foto Lars Johnson - 28/8 2012

Foto Lars Johnson - 28/8 2012

Foto Lars Johnson - 28/8 2012

Foto Lars Johnson - 28/8 2012

Foto Lars Johnson - 28/8 2012

Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Från början av 1800-talet till 1976 fanns kyrkstallar här vid kyrkan. Byggnaden var 27 meter lång och 6 meter bred.
Foto Lars Johnson - 13/8 2013

Salems kyrka 3 maj 2015. Idag var det mässa med konfirmation.
Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Krucifixet är från 1200-talet
Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Predikstolen är ovanför altaret
Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Dopfunten är från 1100-talet
Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Kyrkbacken full av kyrkobesökare
Foto Lars Johnson - 3/5 2015

Kyrkan ligger med utsikt mot Bornsjön. Ska man få en bild så får man tränga igenom vegetationen snett emot kyrkan.
Foto Lars Johnson - 3/5 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan