Sankta Ragnhilds kyrka, Södertälje

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Ombyggnad skedde under 1200-talet. Två större bränder i staden har skadat kyrkan, dels 1650 och dels 1881. Dock skonades kyrkan år 1719 då ryssen brände stora delar av staden.


Sankta Ragnhilds kyrka.
Vykort i min samling postgånget 1918

Sankta Ragnhilds kyrka sedd från Stora torget.
Foto: Lars Johnson - 22/5 2005

Min systerdotter Idas konfirmation
Foto: Lars Johnson - 22/5 2005


Sankta Ragnhilds kyrka. I förgrunden Turingelunden, även känd som "Brända tomten" av äldre Täljebor. Kvarteret mitt emot kyrkan förstördes i branden 1881 och kom aldrig att bebyggas igen. Även kyrkan eldhärjades och fick sitt nuvarande utseende efter den händelsen.
Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 21/9 2008

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Interiör vid 1900-talets början
Vykort i min saml (p.g. 1910)

Interiör mot orgelläktaren
Vykort i min saml

Ataruppsatsen är från 1656 eller 1657, skänkt av generaltullförvaltaren Wilhelm Drakenhielm (svärfar till Erik Dahlberg).
Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Predikstolen är liksom altaruppsatsen skänkt av generaltullförvaltaren Wilhelm Drakenhielm 1657 eller 1658. Priset för den var 400 daler kopparmynt.
Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Orgelläktaren pryds av 10 apostlar. Orgelfasaden tillkom 1863 i imiterad 1600-talsstil, ritad av J W Söderlund.
Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Sancta Ragnhild skulpterad av Erik Sand, Strängnas. Skänkt av Sancta Ragnhilds Gille till kyrkan 1949.
Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Det Cronberg-Hackerska gravkoret inreddes 1940 till dopkapell.
Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

En titt in i sakristian
Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Foto: Lars Johnson - 16/8 2013

Palmsöndagen 29 mars 2015 återöppnades S:ta Ragnhilds kyrka efter att ha varit stängd för renovering sedan januari 2014.
Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Biskop Hans-Erik Nordin ledde gudstjänsten och invigde kyrkans nya altare, dopfunten och Barnens kapell.
Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Kyrkan var fullsatt
Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Det nya altaret
Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Biskop Hans-Erik Nordin inviger här Barnens kapell
Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 29/3 2015

Foto: Lars Johnson - 5/4 2015

Foto: Lars Johnson - 5/4 2015

I Sankta Ragnhildsgården finns denna skylt som av Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun fått utmärkelsen "Årets Skylt" 2004.
Foto: Lars Johnson - 5/4 2015

Kyrktuppen
Foto: Lars Johnson - 23/5 2015

Foto: Lars Johnson - 23/5 2015

Foto: Lars Johnson - 23/5 2015

Karta över de utgrävningar som gjordes i samband med 2014 års renovering av kyrkan.
Foto: Lars Johnson - 26/8 2015

Tredje advent
Foto: Lars Johnson - 13/12 2015

Foto: Lars Johnson - 13/12 2015

Foto: Lars Johnson - 13/12 2015

Foto: Lars Johnson - 13/12 2015

Foto: Lars Johnson - 13/12 2015

Foto: Lars Johnson - 13/12 2015

Sankta Ragnhilds julkrubba med figurer snidade av Eva Spångberg
Foto: Lars Johnson - 13/12 2015

Palmsöndagen - 20 mars 2016
Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Krubban anpassad inför påsken
Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Alla kyrkfönster igen
Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Samma som ovanstående
Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Foto: Lars Johnson - 20/3 2016

Andra söndagen i påsktiden - 23 april 2017
Evangelietexten läses på arabiska i S:a Ragnhilds kyrka. Här Johannes kap 20, vers 24-31:
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen....
Foto: Lars Johnson - 23/4 2017

Kvinnorna vid graven
Foto: Lars Johnson - 23/4 2017

Foto: Lars Johnson - 23/4 2017

Foto: Lars Johnson - 23/4 2017

Foto: Lars Johnson - 23/4 2017


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan