Överjärna kyrka, Järna

Kyrkans tidigaste delar är från ca 1175.Sakristian 1275-1300. Tornet under 1400-talet. Tornhuvan fick stitt nuvarande utseende 1741


Öfverjerna kyrka, Jerna
Vykort i min samling postgånget 1903

Överjärna kyrka, Järna
Foto Lars Johnson 27/9 2008

Foto Lars Johnson 27/9 2008

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Predikstolen är från 1880, målningarna från 1940 (Axel Hörlin)
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Madonnaskulptur från 1200-talets mitt, eventuell av franskt ursprung. Dopstället av trä är ritat av K. Martin Westerberg och tillkom 1927.
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Triumfkrucifix från 1400-talet
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Altarprydnaden införskaffades från Tyskland i början av 1900-talet.
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Kalkmålningar på norra korväggen från omkring 1600
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Bänkarna fick sitt nuvarande utseende 1932-33
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Orgelläktaren från 1880 med orgelfasad från 1963, ritad av arkitekt Harald Thafvelin.
Foto Lars Johnson - 16/8 2013

Foto Lars Johnson - 16/8 2013


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan