Nynäshamn kyrka

Invigs fjärde söndagen i advent 1930 på platsen för ett tidigare fyrtorn. Arkitekt var Lars Israel Wahlman. Kyrkan har till stor del tillkommit med medel insamlade av frivilliga. Föreningen Kyrkans Vänner i Nynäshamn bildades 1915 och kom att äga och driva den till 1947, då Nynäshamns församling bildades. Inventarier tillkom vartefter medel samlades in. Kyrkspiran tillkom 1936, tillika kyrkklockorna, gjutna av insamlade malm- och kopparföremål.


Nynäshamn kyrka
Foto Lars Johnson - 6/12 2008

Nynäshamn kyrka
Foto Lars Johnson - 6/12 2008

Nynäshamn kyrka
Foto Lars Johnson - 6/12 2008

Nynäshamn kyrka
Foto Lars Johnson - 6/12 2008

Korprydnaden, gjord av Erik Sand, Strängnäs, invigdes 1985. Centralaltaret har en skiva av Ölandskalksten, formgivet av Jerk Alton.
Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Mariastaty av Sam Westerholm, Nynäshamn, från 1996.
Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

De två vävnaderna är gjorda av Dagmar Lodén 1970
Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Orgeln är byggd 1954 av Anders Mårtensson i Lund. Utrymmet under orgelläktaren har skjutdörrar och kan användas som en mindre gudstjänstlokal...
Foto Lars Johnson - 15/8 2013

..där finns ett mindre altare sedan 2010
Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Votivskepp tillverkat och skänkt 1985 av Gunnar Ankar, Gräddö. Skeppet är en modell av fregatten EUGENIE som utförde en världsomsegling 1851-53.
Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Det gamla dopfuntet, skänkt 1930 av direktör Weman, återfinns numera i den nedre delen av kyrkan.
Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Utsikten från kyrkbacken är hänförande
Foto (photomerge fyra bilder) Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Foto Lars Johnson - 15/8 2013

Nynäshamns kyrka
Foto Lars Johnson - 26/7 2015

Foto Lars Johnson - 26/7 2015

Foto Lars Johnson - 26/7 2015

Foto Lars Johnson - 26/7 2015

Foto Lars Johnson - 26/7 2015

Foto Lars Johnson - 26/7 2015


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan