Lids kyrka

Lids kyrka i Rönö församling är ursprungligen byggd runt sekelskiftet 1200. Ombyggd i mitten av 1400-talet samt runt år 1600. Har unika kalkmålningar utförda av Albertus Pictor i mitten av 1400-talet.


Lids kyrka
Foto: Lars Johnson

Informationstavla vid Lids kyrka
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Kyrkfönstren åt norr är bara målade på väggen
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Stigluckan åt öster finns bevarad
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Stigluckan har en inbyggd predikstol som troligen användes vid ombyggnaden av kyrkan under mitten av 1400-talet.
Foto: Lars Johnson

Två runstenar finns vid kyrkan. Den runda är inmurad i stigluckan och den andra som står uppställd bredvid låg tidigare som tröskelsten in till sakristian
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Professor Tom Sandqvist höll ett engagerat anförande om kyrkans historia och Albertus Pictor.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Krucifixet är från slutet av 1100-talet och har aldrig restaurerats, det är således originalfärgen som vi ser
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Predikstolen som ursprungligen kommer från Ripsa kyrka tillverkades 1625. 1689 flyttades den till Lids kyrka. Är en av de äldsta i Södermanland.
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Olof Johansson
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Kristi himmelsfärd och pingstundret
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Olofslegenden illustrerad
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Något så fantastiskt som ett självprträtt av Albert från Immenhausen - Albertus Pictor
Foto: Lars Johnson

Porträtt av Laurentius som var kyrkoherde i Lids kyrka i mitten av 1400-talet.
Foto: Lars Johnson

Träskulptur i ek från 1325-1350 av madonnan med Jesusbarnet
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Ärkeängeln Mikaels kamp mot djävlarna
Foto: Lars Johnson

Klockstapeln är från 1749 och ersatte troligtvis en liknande som tidigare funnits där
Foto: Lars Johnson

Lids kyrka - 29 maj 2016
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Stigluckan
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Utsikt från stigluckan
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Detalj av predikstolen
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Dopfunten är tillverkad 1953 av kalksten.
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Albertus Pictor målad av honom själv på 1460-talet
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Bänkinredingen är från 1953 års renovering
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Från sent 1400-tal - den helige Erasmus, stående i en kittel, i vilken han blev torterad med smält bly.
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016

Under orgelläktaren hänger två 1600-talsprträtt. Troligen föreställer den vänstra tavlan drottning Kristina, den andra föreställer Gustaf II Adolf.
Foto: Lars Johnson - 29/5 2016


Litteratur i ämnet är KYRKAN I LID MED ALBERTUS PICTOR sammanställd av Tom Sandqvist samt VÄGGARNA TALAR-Albertus Pictors kyrkor sammanställd av Hans Hartman och Kerstin Sellén


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan